Komunikat

Niedługo kolejne rozmowy dotyczące renegocjacji porozumienia z dnia 16.09.2015 r. Dobre wyniki JSW S.A. za pierwszy kwartał 2017 roku będą podstawą do podjęcia kolejnych rozmów ograniczających zakres obniżek wynagrodzeń pracowników JSW S.A. Wyniki za pierwszy kwartał będą ogłoszone około 22 maja 2017 r., a ze wstępnych danych wynika, że będą lepsze niż te za czwarty kwartał 2016 r. Przypominamy, że benchmark na I kwartał 2017 r. osiągnął poziom 280 $ za tonę węgla koksującego typu Premium i chociaż nasz węgiel koksujący nie osiąga aż tak dobrej jakości i ceny w Europie były znacznie niższe, to średnia cena naszego węgla typu 35 za I kwartał powinny sięgnąć 180 – 200 $ za tonę. Należy pamiętać, że tak duże wahania cen na międzynarodowych rynkach węgla są raczej zjawiskiem krótkotrwałym, ale dodatkowe pieniądze, które za tą dobrą koniunkturą płyną do kasy JSW co najmniej w części powinny obniżyć obciążenia załogi wynikające z wyżej wymienionego porozumienia. Co prawda aktualne zawirowania pogodowe w Australii sprzyjają wysokim cenom węgla koksującego, nie wiadomo tylko jak długo hossa na rynku się utrzyma. Naprawa szkód po cyklonie potrwa co najmniej kilka tygodni, dostawy węgla koksującego z Korei objęto międzynarodowym embargiem i fakty te powodują dużą niepewność na rynku, są to jednak głównie problemy logistyczne a nie przerwy w wydobyciu, tak że węgiel ten prędzej czy później trafi do obrotu na świecie. Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, aby minimalizować skutki zawieszenia naszych świadczeń pracowniczych, tak jak to miało miejsce w przypadku zrekompensowania obniżenia nagrody „Barbórkowej”. Tym, co krzyczą, że te świadczenia zostały nam odebrane na zawsze mówimy, że ich kłamstwa zdemaskuje czas. Wiemy, że rozsiewanie bzdur to dla nich główna pożywka do zaistnienia, bez niej by po prostu umarli. Dlatego, kiedy tylko mogą, to te kłamstwa rozsiewają, rozpowszechniają je niczym „Gazeta Wybiórcza”. Jasno trzeba powiedzieć, że sami nie robią nic co by mogło poprawić sytuację pracowników, bo nic nie umieją i nikt się nimi nie przejmuje. W swoich biuletynach rozpowszechniają przepojone jadem kłamliwe informacje, byleby tylko siać zamęt i pilnować swoich ciemnych interesów. My nie wymagamy od nich, żeby pomagali, bo to mogłoby tylko zaszkodzić. Damy radę sami i zapewniamy pracowników, że jeżeli sytuacja finansowa w JSW S.A. na to pozwoli, to będziemy podejmować wszelkie działania, aby jak najszybciej nasze uprawnienia pracownicze wróciły do poprzedniej wysokości. Jesteśmy pewni, że wtedy znowu ci najważniejsi będą krzyczeć, że to dzięki nim znowu jest dobrze a oni są jedynymi prawdziwymi zbawcami JSW S.A.

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A.

Może Cię również zainteresować

UWAGA !WYJAZD NA MANIFESTACJĘ DO WARSZAWY 10 MAJA GODZ. 5:10 Z PLACU AUTOBUSOWEGO PRZY KWK „JAS-MOS”. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY JADĄ […]