Dla Kolegów z SiG-u

Informujemy, że zgodnie z zawartymi porozumieniami między
JSW S.A., a stroną społeczną, pracownicy
spółki Szkolenie i Górnictwo w ramach w/w porozumień
mięli mieć gwarancje przejścia bezpośrednio pod kopalnie JSW S.A.,
Mając na uwadze powyższe, ZOK NSZZ „Solidarność” wystosowało pismo do p.o. Prezesa Zarządu JSW S.A. Daniela Ozona, którego treść znajduje się w załącznikach poniżej.

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Przeniesienie pracowników SIG pod kopalnie

Przeniesienie SiG pod kopalnie

Może Cię również zainteresować

Zapraszamy po odbiór tradycyjnych paczek mikołajkowych dla dzieci naszych członków w wieku do 14 lat. Paczki można odbierać w biurze […]