Cały czas powtarzamy, że presja ma sens. W wyniku działań reprezentatywnych organizacji związkowych JSW S.A. zrezygnowała z zakupu spółki Haldex. Koszt zakupu miał wynosić około 90 mln złotych. Nie było i nie ma naszej zgody na zakup aktywów skarbu państwa kosztem pracowników JSW S.A. Dla JSW S.A. najważniejsze są inwestycje o charakterze strategicznym, realizowane obecnie w kopalniach. Uważamy, że pierwszeństwo ma budowa nowej kopalni Jastrzębie-Bzie, drążenie nowych wyrobisk udostępniających pokłady węgla oraz modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Planowany wydatek około 90 milionów złotych to wielkość jednorazowej premii dla pracowników, jaką planowano w zawartym porozumieniu pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi i zarządem spółki w 2020 roku. Porozumienie z Zarządem ma na celu poprawę warunków płacy dla pracowników JSW S.A. Ustalono wzrost płac poprzez wypłatę jednorazowej premii oraz wzrost stawek płac zasadniczych o 4 %. Wstrzymanie jednostronne porozumienia nie oznacza jednak jego zaniechania. Dlatego nie ma naszej zgody na zbędne wydatki na podmioty, których działalność jest zbyteczna w strategii JSW S.A. których działalność generuje tylko koszty nie przynosząc zysku. Presja ma sens, dlatego oczekujemy poparcia pracowników JSW S.A. w naszych działaniach dotyczących interesów i poprawy satysfakcji pracowników.

Kategorie:

Może Cię również zainteresować

UWAGA !WYJAZD NA MANIFESTACJĘ DO WARSZAWY 10 MAJA GODZ. 5:10 Z PLACU AUTOBUSOWEGO PRZY KWK „JAS-MOS”. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY JADĄ […]