Walne Zebranie Delegatów

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 9-22 STYCZNIA 2023r. W BIURZE ZWIĄZKU PRZYJMOWANE BĘDĄ KANDYDATURY NA DELEGATÓW WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW OM NSZZ […]