PPE

DODATKOWE PIENIĄDZE NA PRZYSZŁOŚĆ DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH CZYLI PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY W JSW S.A. Co to jest Pracowniczy […]

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Jas-Mos”  pragnie życzyć Wszystkim pracownikom, emerytom, rencistom i Waszym rodzinom , by te Święta Wielkanocne […]