Wycieczka do Pragi !

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Jas-Mos” zaprasza wszystkich chętnych pracowników, emerytów i rencistów do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi, […]