"Zło dobrem zwyciężaj"

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Jastrzębie-Bzie-Dębina"