Zarząd

 

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność”
KWK “JASTRZĘBIE-BZIE-DĘBINA” – Kadencja 2018 – 2022

Przewodniczący:
Mariusz Marcinkiewicz

Wiceprzewodniczący:
Stanisław Krentusz

Wiceprzewodniczący / Skarbnik :
Sławomir Dropek

Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej:
Mieczysław Smak
Krzysztof Buturla

Członkowie Komisji Zakładowej:
Marcin Hertlein
Antoni Polok


Komisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ “Solidarność” KWK “JASTRZĘBIE-BZIE-DĘBINA”

Przewodniczący:
Bogusław Światowiec

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Michał Wolski
Sylwester Brzoza
Michał Bugdoł
Rafał Kuczyński


Przedstawiciele na Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność”
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego

Mariusz Marcinkiewicz
Sławomir Dropek


Przedstawiciele na Walne Zebranie
Delegatów NSZZ “Solidarność” w regionie

Mariusz Marcinkiewicz
Sławomir Dropek


Przedstawiciele na Walne Zebranie Delegatów ZOK JSW S.A.
NSZZ “Solidarność”
Mariusz Marcinkieiwcz
Sławomir Dropek 

"Zło dobrem zwyciężaj"

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On Facebook