Wycieczka do Pragi !

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” KWK “Jas-Mos” zaprasza wszystkich chętnych pracowników, emerytów i rencistów
do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi, która odbędzie się
26-28.10.2018r. Szacowana cena wyjazdu przy najwyższym progu dochodowym to jedyne 230 zł za osobę.

Wszyscy chętni zobowiązani są wpłacić  całość kwoty wyjazdu najpóźniej do 10.10.2018r.