ZARZĄD ORGANIZACJI MIĘDZYZKŁADOWEJ

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność
KWK „Jastrzębie-Bzie-Dębina”

 1. Przewodniczący – Mariusz Marcinkiewicz,
 2. Wiceprzewodniczący/Skarbnik  – Sławomir Dropek,
 3. Wiceprzewodniczący – Stanisław Krentusz,
 4. Członek Zarządu – Marcin Hertlein,
 5. Członek Zarządu – Krzysztof Buturla,
 6. Członek Zarządu – Mieczysław Smak,
 7. Członek Zarządu – Antoni Polok.

Komisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK „Jastrzębie-Bzie-Dębina”

 1. Przewodniczący – Bogusław Światowiec,
 2. Wiceprzewodniczący – Sylwester Brzoza,
 3.  Wiceprzewodniczący – Michał Wolski,
 4. Członek – Rafał Kuczyński,
 5. Członek – Michał Bugdoł.