Wycieczki i wczasy 2019

Harmonogram wycieczek i wczasów 2019

 Harmonogram wycieczek i wczasów
organizowanych przez
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność
KWK „Jastrzębie-Bzie-Dębina” na 2019r.

UWAGA !!!
Plan wycieczek i wczasów będzie aktualizowany na bieżąco !!

8. 22 -24 Listopad 3 Wisła
Hotel STOK****
W trakcie Negocjacji W trakcie Negocjacji


Uwaga podane terminy wyjazdów mogą ulec zmianie !!

Zapisy od 02.01.2019r. wyłącznie
za wpłatą zaliczki !!

Zaliczka wynosi :
100 zł/os. –  wyjazdy krajowe
300 zł/os. – wyjazdy  zagraniczne

Cena uzależniona jest od progu dofinansowania z ZFŚS.
i dofinansowania dla Członków Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” KWK “Jas-Mos”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~