Wszystkie wpisy, których autorem jest Mariusz

Podobny obraz
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Jas-Mos”  pragnie życzyć Wszystkim pracownikom, emerytom, rencistom i Waszym rodzinom , by te Święta Wielkanocne stały się dla Was czasem odradzania wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Korzystajcie z każdej wspólnie spędzanej chwili, a Święta Wielkanocne przyniosą Wam radość oraz wzajemną życzliwość. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Odpoczynku od zgiełku codzienności, spokoju i pogody ducha, smacznego jajka oraz wszystkiego dobrego na Wielkanoc !!

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc

W czwartek 04.04.2019r. o godzinie 15:00
po raz kolejny udowodniliśmy,
że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” potrafi zawsze stanąć na wysokości zadania. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział we wczorajszej pikiecie.  Cieszymy się, że nie są Wam obojętne losy górnictwa i innych grup zawodowych.

Pozostańmy w pogotowiu i pamiętajmy słynne  Fragmenty przemówienia Jana Pawła II do ludzi morza w Gdyni, 11 VI 1987 : 

 “W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć
to słowo „solidarność”. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady „wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich”.

SZCZĘŚĆ BOŻE  !

Zveřejnil(a) Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Jas-Mos" dne Čtvrtek 4. dubna 2019

Hutek: Nieczyste intencje rządu

Hutek: Nieczyste intencje rządu

– W tej chwili nie ma żadnych argumentów przemawiających za tym, że rząd ma dobre zamiary wobec Śląska – pisze przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ “Solidarność” Bogusław Hutek w swoim komentarzu i wyraża nadzieję, że planowana na 4 kwietnia związkowa akcja protestacyjna “sprowadzi na ziemię polityków PiS” – “z korzyścią dla mieszkańców Śląska i dla przemysłu wydobywczego”. – Jeśli natomiast rząd nadal będzie unikał podjęcia tematów kluczowych z punktu widzenia środowiska górniczego, trzeba będzie zamanifestować mocniej – podsumowuje. Zachęcamy do lektury tekstu.

* * *

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie wspominałem o potrzebie dialogu na zasadach partnerskich pomiędzy rządem a górniczymi organizacjami związkowymi. Przedstawiciele rządu zapewniali, że są gotowi do takich rozmów, padały nawet konkretne daty. I co? I nic. Wyrażony przez Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników postulat zorganizowania “kwadratowego stołu” z udziałem ministrów i samego premiera nie został zrealizowany. Przestrzegałem polityków, że ignorowanie spraw istotnych dla naszej branży może skończyć się źle. Niestety, rządzący przestali się interesować problemami pracowników nie tylko z naszej branży, ale i z kilku innych, co zaowocowało decyzją władz NSZZ “Solidarność” o przeprowadzeniu manifestacji we wszystkich miastach wojewódzkich.

Spotkania strony społecznej ze stroną rządową w ramach rządowo-związkowych zespołów negocjacyjnych nie pozwoliły wypracować zbliżenia stanowisk w żadnym z omawianych tematów. Dyskusje na temat przeciwdziałania negatywnemu wpływowi polityki klimatycznej UE na polską gospodarkę czy odstąpienia od szkodzących sektorowi wydobywczemu zapisów programu “Czyste powietrze” zakończyły się bez rozstrzygnięć. Zastanawiam się, gdzie leży przyczyna tak dwuznacznej postawy rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec górnictwa oraz energetyki opartej na węglu? Według mnie rząd musi mieć jakieś nieczyste intencje, skoro nie potrafi przedstawić spójnej wizji rozwoju sektora wydobywczego i w ogóle przemysłu na Śląsku. Jeśli już jakieś dokumenty zostają przyjęte, potem nie są realizowane – jak “Program dla Śląska” czy “Program dla branży górnictwa węgla kamiennego”. Wciąż nie wiemy, czy węgiel zostanie uznany za paliwo strategiczne. “Papierkiem lakmusowym” dla rządu była kwestia zagospodarowania terenów po kopalni “Krupiński” – w Suszcu miały kwitnąć inwestycje związane z rozwojem elektromobilności; niestety, tam też niewiele się dzieje. W tej chwili nie ma żadnych argumentów przemawiających za tym, że rząd ma dobre zamiary wobec Śląska.

Mam nadzieję, że akcja protestacyjna, jaką planujemy na 4 kwietnia, sprowadzi na ziemię polityków PiS – z korzyścią dla mieszkańców Śląska i dla przemysłu wydobywczego. Chcemy być traktowani przez rząd po partnersku na co dzień, a nie tylko w przededniu kolejnych wyborów. Jeśli natomiast rząd nadal będzie unikał podjęcia tematów kluczowych z punktu widzenia środowiska górniczego, trzeba będzie zamanifestować mocniej.

Źródło: http://www.solidarnoscgornicza.org.pl/index.php/archiwum/archiwum-wiadomosci/item/4283-hutek-nieczyste-intencje-rzadu