Wszystkie wpisy, których autorem jest kierownik

HARMONOGRAM 2022

Harmonogram wyjazdów
OM NSZZ „Solidarność”
KWK „Jastrzębie-Bzie-Dębina”
na rok 2022

 

20-26.02.2022r. ZIMOWISKO dla dzieci
7-15 lat

Zimowe ferie w powiecie : Powiat Poznański

Zwrot z ZFŚSocj. na podstawie faktury

wartość dofinansowania do zimowisk i obozów w okresie ferii zimowych zależy od średniego miesięcznego dochodu
liczonego w złotych na członka rodziny – zgodnie z § 7 pkt.5) ZFŚSocj. 

dochód od 0 – 1 500,00 – max. 900,00 zł zwrotu
dochód od 1 500,00 – 3 000,00 – max. 700,00 zł zwrotu
dochód powyżej 3 000,00 – 600,00 zł zwrotu

kliknij po więcej…
Czytaj dalej HARMONOGRAM 2022

Harmonogram wyjazdów
OM NSZZ „Solidarność”
KWK „Jastrzębie-Bzie-Dębina”
na rok 2022

 

20-26.02.2022r. ZIMOWISKO dla dzieci
7-15 lat

Zimowe ferie w powiecie : Powiat Poznański

Zwrot z ZFŚSocj. na podstawie faktury

wartość dofinansowania do zimowisk i obozów w okresie ferii zimowych zależy od średniego miesięcznego dochodu
liczonego w złotych na członka rodziny – zgodnie z § 7 pkt.5) ZFŚSocj. 

dochód od 0 – 1 500,00 – max. 900,00 zł zwrotu
dochód od 1 500,00 – 3 000,00 – max. 700,00 zł zwrotu
dochód powyżej 3 000,00 – 600,00 zł zwrotu

kliknij po więcej…
Czytaj dalej HARMONOGRAM 2022

ZARZĄD ORGANIZACJI MIĘDZYZKŁADOWEJ

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność
KWK „Jastrzębie-Bzie-Dębina”

 1. Przewodniczący – Mariusz Marcinkiewicz,
 2. Wiceprzewodniczący/Skarbnik  – Sławomir Dropek,
 3. Wiceprzewodniczący – Stanisław Krentusz,
 4. Członek Zarządu – Marcin Hertlein,
 5. Członek Zarządu – Krzysztof Buturla,
 6. Członek Zarządu – Mieczysław Smak,
 7. Członek Zarządu – Antoni Polok.

Komisja Rewizyjna Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK „Jastrzębie-Bzie-Dębina”

 1. Przewodniczący – Bogusław Światowiec,
 2. Wiceprzewodniczący – Sylwester Brzoza,
 3.  Wiceprzewodniczący – Michał Wolski,
 4. Członek – Rafał Kuczyński,
 5. Członek – Michał Bugdoł.