Wycieczka do Pragi !

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” KWK “Jas-Mos” zaprasza wszystkich chętnych pracowników, emerytów i rencistów
do wzięcia udziału w wycieczce do Pragi, która odbędzie się
26-28.10.2018r. Szacowana cena wyjazdu przy najwyższym progu dochodowym to jedyne 230 zł za osobę.

Wszyscy chętni zobowiązani są wpłacić  całość kwoty wyjazdu najpóźniej do 10.10.2018r.

"Zło dobrem zwyciężaj"

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On Facebook